Townscaper – Massive Irregular-Shaped Floating Island Map Code

One of the biggest floating islands I’ve managed to construct. Includes Lighthouse and enclosed garden for your editing convenience.

Sample Map

Map Code

MiCrzhfi2lYAAARXGDAAI6EZAAAR3KDAAI6kZAAAR-txAAAiOZGAAQ0TcMAAg8hEDAAInJDAAIPJxAAAiOZGAAQ0TSMAAgcYMAAgceMAAg8zBDAAI3JDAAI-kvAAAiOZGAAQ0HMMAAgceMAAg8m8CAAI68XAAA5MYAAA5kYAAA58YAAA5MZAAA5kZAAARvZxAAAzhyAAAzHzLAAgoblBAAE9D6CAAI6kZAAARf0vAAAzyyAAAzHGJAAgowbBAAEdGMAAgcMMAAgcSMAAgc6MAAgofASAAARXSCAAI6mWAAARnQDAAI6D5FAAQORGAAQeyCBAAEdfIAAgoDFBAAEdyIAAgoTHBAAEdMJAAgorKBAAEdeJAAgo7MBAAEdxJAAgoTZBAAEdINAAgoXqTAAAR3eCAAI6GUAAAR3iCAAI6mUAAARHnCAAI6KVAAARXrCAAI6qVAAARXvCAAI6GWAAARn-CAAInEDAAIfEkAAAzdxAAAzt0AAAi_YbBAAkbmBAAkPKXAAA5QZAAA5jpFAAQucGAAQOnGAAQ0HzLAAgcZMAAg8SDCAAI6sQAAA5_QAAA5QRAAA5iRAAA50RAAA5GSAAA5YSAAA5qSAAA58SAAA5OTAAA5UWAAA5_ZAAA5F3EAAQugFAAQOsFAAQuXGAAQuiGAAQ_xOBAAkwPBAAkwQBAAk7SBAAkDVBAAkDWBAAkDXBAAkbpBAAE9hjCAAI3nCAAIfItAAAzhuAAAzJvAAAzlvAAAzJxAAAztxAAAzJyAAAzyyAAAzJwAAAzHbLAAgcoMAAg8DBCAAI6aQAAA5sQAAA5_QAAA5QRAAA5iRAAA50RAAA5GSAAA5YSAAA5qSAAA58SAAA5UWAAA5sZAAA5_ZAAA5QaAAAR-gmAAAz1rAAAzNtAAAztuAAAzJyAAAzpzAAAzHxJAAgc5JAAgcrKAAgc0KAAgceLAAgceMAAg8RgCAAIXiCAAIXkCAAInmCAAInoCAAIfoaAAAzhcAAAzlkAAAzJvAAAzhxAAAzHxGAAgc5GAAgcBHAAg8RQCAAI3TCAAIfsfAAAiOCEAAQuGEAAQOLEAAQuPEAAQOUEAAQuYEAAQOdEAAQuqEAAQOlFAAQu9FAAQuWGAAQObGAAQufGAAQOkGAAQ0PGJAAgcTLAAgchMAAg8BpBAAI3yBAAIfslAAAzNmAAAzdrAAAz9rAAAzBuAAAzJyAAAzHOIAAgcAJAAgcJJAAgcrJAAgcwJAAgc8JAAgcEKAAgcMKAAgcVKAAgcdKAAgcmKAAgcuKAAg8RVCAAI3xCAAIn6CAAInBDAAIvIfAAAiu9DAAQOCEAAQOLEAAQuPEAAQOUEAAQuYEAAQOdEAAQOmEAAQOlFAAQOSGAAQuWGAAQObGAAQufGAAQOkGAAQ0HyLAAgc8LAAg8B1CAAIHGDAAIfccAAAzdgAAAzBhAAAzFkAAAzHbGAAgc1LAAg8z5BAAI6UQAAA5DVDAAQuaDAAQOrEAAQOvEAAQOwEAAQO3EAAQu7EAAQu-EAAQOIFAAQOMFAAQuQFAAQuUFAAQuYFAAQucFAAQ_41AAAkwJBAAk7QBAAkDYBAAkTbBAAkjhBAAkPkPAAA52PAAA5sQAAA5_QAAA5QRAAA5iRAAA50RAAA5GSAAA5UWAAA5mWAAA5EXAAA5WXAAA50XAAA5GYAAA5kYAAA52YAAA5IZAAA5aZAAA5sZAAA5_ZAAA5QaAAARfIvAAAzHHHAAgccHAAgoLABAAkwBBAAkPmMAAA5OQAAA5jSDAAQOaDAAQ_iyAAAk7wAAAkT1AAAENNNNNtr2AAAkD5AAAkD6AAAEddHAAgclHAAgczHAAgc7HAAgcEIAAgcNIAAgcWIAAgcfIAAgcoIAAgcyIAAgc6IAAgcEJAAgcMJAAgcSJAAgcZJAAgchJAAgcpJAAgcyJAAgc6JAAgcCKAAgcKKAAgcTKAAgcbKAAgcjKAAgcrKAAgczKAAgc4KAAgcALAAgcKLAAgcTLAAgccLAAgclLAAgcuLAAgc3LAAgcAMAAgcJMAAgcSMAAgcbMAAgckMAAgctMAAgc2MAAgc-MAAgcINAAgovANAAA5eNAAA5jGDAAQugDAAQOyFAAQO6FAAQ_o6AAAkPkQAAA5j0DAAQuMEAAQOdEAAQugFAAQOuFAAQuzFAAQO3FAAQu7FAAQOJGAAQuNGAAQOSGAAQuWGAAQObGAAQufGAAQOkGAAQ0HlGAAgcHHAAgoLBBAAkjIBAAkrPBAAkwWBAAkP_MAAA5UNAAA5_PAAA5ERAAA5WSAAA5mSAAA52SAAA5GTAAA5YTAAA5oTAAA5KUAAA5aUAAA5sUAAA58UAAA5MVAAA5cVAAA5jtDAAQupFAAQu_FAAQeJ3AAAkT_AAAkjFBAAkTZBAAkjgBAAkPYMAAA5cQAAA5cZAAA5DmDAAQeB8AAAk7ABAAkTCBAAkTHBAAkDXBAAkjbBAAkrcBAAkwdBAAkTiBAAkbjBAAkjkBAAkwmBAAk7nBAAkDpBAAE9hvBAAI6DBDAAQ0FkAAAz9qAAAzHSHAAgcZIAAgcWJAAgceJAAgcnJAAgcvJAAgc3JAAgcAKAAgcIKAAgcRKAAgcZKAAgcBLAAgcGMAAgcnMAAgcxMAAg8R-BAAIXRCAAIXTCAAIXoCAAIXqCAAIf0YAAAzBbAAAzNtAAAzJvAAAzHlHAAgcvIAAgcqMAAg8BeBAAI6GOAAA5ARAAA5j4DAAQ_46AAAkTHBAAk7VBAAkDXBAAkTZBAAkjbBAAkrcBAAk7eBAAkLhBAAkTiBAAkbjBAAkwmBAAk7nBAAkDpBAAE9BCCAAIfMYAAAiuJDAAQuNDAAQOSDAAQOaDAAQ0FzAAAz5zAAAzHtFAAgojyAAAkT1AAAkL5AAAkLCBAAkjhBAAk7kBAAkP4PAAA5ETAAA5UTAAA5kTAAA52TAAA5GUAAA5DSEAAQOoEAAQusEAAQuFFAAQOKFAAQugFAAQupFAAQu0FAAQu9FAAQ_Q7AAAkw8AAAkDGBAAk7IBAAkjTBAAkPxLAAA50NAAA5uQAAA5FNCAAQ0NSAAAiOWCAAQ0VTAAAiOfCAAQ0dUAAAiOoCAAQ0lVAAAiOyCAAQ05cAAAzBfAAAzpjAAAzZqAAAz9qAAAzhrAAAzpsAAAzytAAAz5uAAAzBxAAAzlxAAAzJyAAAztyAAAzRzAAAz1zAAAzZwAAAz9wAAAzh0AAAi_gABAAkPIMAAARnqBAAI6YQAAA5DKCAAQ01YAAAiOQDAAQ0ydAAAzpfAAAzJhAAAzdiAAAzHtFAAgcWGAAgo73AAAkT6AAAkbDBAAkLGBAAkPMPAAA5KTAAA5sTAAA5CWAAA5mWAAA5AXAAA5kXAAA5DHCAAQ0ykAAAzRlAAAzylAAAz1mAAAz5nAAAzZoAAAz5oAAAzH4FAAgcyGAAgcVHAAgcxHAAgcrIAAgcDJAAgcWKAAg8CCBAAI60IAAA5GJAAA5YJAAA5qJAAA58JAAA5OKAAA5gKAAA5zKAAA5ELAAA5KOAAA5kQAAA50RAAA56UAAA5MVAAA5eVAAA5xVAAA5UWAAA5uWAAA5KXAAA5uXAAA5AYAAA5SYAAA5kYAAA52YAAA5IZAAA5aZAAA5sZAAA5_ZAAA5QaAAARfgfAAAzBgAAAzLCEAAgobiAAAkb5AAAkLBBAAkDUBAAkTWBAAkTfBAAkPaLAAA5sNAAA50OAAA5KPAAA58QAAA5gRAAA5DGCAAQu-CAAQ0hYAAAzFZAAAzpZAAAzNaAAAzFdAAAz9eAAAzdiAAAzFsAAAz5sAAAzytAAAzluAAAzH3FAAgcqGAAg8RBBAAIn9BAAIXQCAAI3RCAAI3TCAAI3VCAAI7_SAAA5QTAAA5iTAAA5zTAAA5CUAAA5SUAAA5eUAAA5DvDAAQu9DAAQOKEAAQ_4fAAAEdaEAAgcjEAAgcsEAAgc1EAAgc_EAAgcHFAAgcQFAAgcZFAAgciFAAgc8GAAgc6IAAgcUKAAgcdKAAgcmKAAgcvKAAgc4KAAgcFLAAgcTLAAgcgLAAgclLAAgcuLAAgc3LAAgcAMAAgcJMAAgcSMAAgcbMAAgckMAAgctMAAgc2MAAgc-MAAgcINAAgoXkIAAA5iPAAA5jFCAAQOAEAAQuFEAAQ_Y8AAAkPGIAAA5eLAAA5UNAAA5EOAAA5cRAAA5_RAAA5UUAAA54VAAA5UWAAA5uWAAA5KXAAA5D_BAAQ0pcAAAzNdAAAzpdAAAzRfAAAzH5FAAgoTxAAAkbyAAAkrzAAAkwwAAAkTDBAAkbEBAAkTIBAAkrQBAAkPGQAAA5SSAAA5kSAAA50SAAA5GTAAA5YTAAA5oTAAA56TAAA5DNCAAQuRCAAQOWCAAQuaCAAQOfCAAQujCAAQOoCAAQusCAAQOyCAAQuZDAAQO0DAAQOJEAAQOdEAAQuFFAAQOLFAAQuQFAAQOVFAAQuZFAAQugFAAQOnFAAQOuFAAQu0FAAQO5FAAQu9FAAQODGAAQOJGAAQuNGAAQOSGAAQuWGAAQObGAAQufGAAQOkGAAQ0HREAAgc5HAAg8RCBAAI3CCAAIfkPAAAiuACAAQuCEAAQ_o9AAAkPxVAAA5KWAAA5mWAAA5AXAAA5DuDAAQO_DAAQeh6AAAkT8AAAkPsHAAAR3-AAAIHCBAAIXEBAAInGBAAI3IBAAIHLBAAIXNBAAInPBAAI3RBAAIHUBAAIXWBAAInYBAAI3aBAAIHdBAAI66LAAA5MMAAA5eMAAA5xMAAA5CNAAA5UNAAA5uNAAA5GOAAA5YOAAA5iPAAA5CQAAA5_QAAA5YRAAA50RAAA5GSAAA5YSAAA5qSAAA58SAAA5OTAAA5gTAAA5zTAAA5EUAAA5eUAAA56UAAA5MVAAA5eVAAA5xVAAA54VAAA5UWAAA5uWAAA5KXAAA5cXAAA5uXAAA5IYAAA5kYAAA52YAAA5IZAAA5aZAAA5sZAAA5_ZAAA5QaAAARf4gAAAzVhAAAzHGIAAg8h5BAAIfUfAAAzHdHAAgcwKAAgcBLAAgcOLAAgccLAAg8yOBAAIHaBAAIfITAAAzJUAAAzddAAAzpeAAAzHqEAAgcKFAAgc6HAAg8h9AAAI6_HAAA5QIAAA5iIAAA50IAAA5EJAAA5iKAAA5zKAAA5ELAAA5WLAAARHdBAAIXfBAAInhBAAI3jBAAIHmBAAIXoBAAInqBAAIH0BAAI33BAAIXMCAAIXOCAAIneCAAIngCAAIXjCAAIHmCAAIXoCAAInqCAAIHuCAAIXxCAAIXyCAAI30CAAIH4CAAIX6CAAIn8CAAIX-CAAIXCDAAInEDAAI3GDAAIHJDAAIXLDAAInNDAAI3PDAAI6FfDAAQO3DAAQOEEAAQOIEAAQOfEAAQu5EAAQ_AnAAAkj0AAAkDDBAAkwIBAAk7JBAAkDLBAAkLMBAAkTNBAAkPoNAAA5MOAAA5_PAAA5ERAAA5DYCAAQOfCAAQuXFAAQOeFAAQOlFAAQurFAAQ_IlAAAkjoAAAk76AAAkT8AAAkT_AAAkXCJAAA5UKAAA5kRAAA5zTAAA5D7BAAQ09PAAAzhQAAAzFRAAAzpRAAAzVTAAAzBVAAAzlVAAAzJWAAAiu1CAAQO6CAAQu_CAAQODDAAQuHDAAQOMDAAQuQDAAQOVDAAQOdDAAQuwDAAQOUEAAQOBFAAQuFFAAQOKFAAQuOFAAQOTFAAQuZFAAQugFAAQOnFAAQOuFAAQuzFAAQO3FAAQu7FAAQOAGAAQuEGAAQOJGAAQuNGAAQOSGAAQuWGAAQObGAAQ0HPHAAgcsHAAgcEIAAg8iLBAAIXOBAAI38BAAIfMbAAAzJhAAAzHnEAAgc_EAAgc8GAAgcIHAAgcaHAAgc9HAAgcIIAAgcZIAAgcqKAAgc4KAAgcFLAAgcTLAAg8hMBAAIHaBAAInNCAAIHQCAAIXSCAAInUCAAI3WCAAIHZCAAInbCAAIHiCAAInmCAAIn4CAAIH9CAAIfASAAAzJUAAAzteAAAzHiHAAgcpIAAgc5JAAg8h9AAAI6_HAAA5QIAAA5iIAAA50IAAA5YJAAA5qJAAA5OKAAA5gKAAA5zKAAARnYBAAI3aBAAIHdBAAIXfBAAInhBAAI3jBAAIHmBAAIXoBAAInqBAAIH0BAAI3HCAAIngCAAI3iCAAIHlCAAIXnCAAI3rCAAIHvCAAIXxCAAInzCAAIH3CAAIX5CAAIn7CAAI39CAAIHADAAIXCDAAInEDAAI3GDAAIHJDAAIXLDAAI6j5DAAQ_xBBAAkPMJAAA5xJAAA5kMAAA5mNAAA56PAAA5DfDAAQukDAAQ_xlAAAkL6AAAkL9AAAkDBBAAkTCBAAkLUBAAkbWBAAkLYBAAkbaBAAkPAJAAA52JAAA5uOAAA5jvDAAQuPEAAQu9EAAQ_QFBAAkjGBAAkrMBAAk7NBAAkPsHAAAR3-AAAIHCBAAIXEBAAInGBAAI3JBAAIHMBAAInPBAAI3RBAAIHUBAAI6zKAAA5ELAAA5WLAAA5oLAAA56LAAA5MMAAA5eMAAA5xMAAA5CNAAA5UNAAA5kPAAA5sQAAA50RAAA5GSAAA5YSAAA5qSAAA58SAAA5EUAAA5WUAAA5oUAAA5MVAAA5xVAAA5UWAAA54WAAA5KXAAA5cXAAA5uXAAA5AYAAA5SYAAA5kYAAA52YAAA5IZAAARfxcAAAzH0GAAg8BxBAAIX-BAAIXCCAAIHGCAAIXfCAAIfceAAAzHgEAAgczEAAgcSHAAgcYKAAgcqKAAgcBLAAgcTLAAg8RKBAAIfxiAAAzVmAAAzHbHAAg8h9AAAI6_HAAA5QIAAA5iIAAA50IAAA5qJAAA58JAAA5OKAAARHUBAAIXWBAAInYBAAI3aBAAIHdBAAIXfBAAInhBAAI3jBAAIHmBAAIXoBAAInqBAAIn8BAAIXDCAAIngCAAI3iCAAIXnCAAI3rCAAIHuCAAInzCAAIH3CAAIX5CAAIn7CAAI39CAAIHADAAIXCDAAInEDAAI3GDAAI6DiDAAQuJEAAQOOEAAQO5EAAQu9EAAQ_x2AAAkPCJAAA5UJAAA5_PAAA5kVAAA5DeEAAQOjEAAQunEAAQ_Q5AAAkw8AAAkLGBAAkLLBAAkLUBAAkLYBAAkXaUAAA5mWAAA5joDAAQOuDAAQ_xeAAAEd-DAAgcIEAAgcREAAgcaEAAgcsEAAgc1EAAgc_EAAgo7oAAAkDqAAAkLrAAAkTsAAAkbtAAAkjuAAAkrvAAAkwxAAAk7yAAAkDwAAAkL0AAAkT1AAAkjABAAkLEBAAkrMBAAkTQBAAkwUBAAk7VBAAkDXBAAkjbBAAkrcBAAkwdBAAk7eBAAkDgBAAkLhBAAkTiBAAE9iIBAAIfUdAAAzpgAAAzlnAAAzH4GAAgczHAAg8yjCAAInzCAAIfUeAAAzFhAAAzViAAAztlAAAz9mAAAzHCHAAgc3IAAgcAJAAgcIJAAgcWKAAgcBLAAg8yzBAAI32BAAInLCAAIHUCAAIfYPAAAiu-BAAQOECAAQuICAAQONCAAQuRCAAQOWCAAQuaCAAQ05TAAAzdUAAAzBVAAAzlVAAAzJWAAAztWAAAzRXAAAz1XAAAzZYAAAz9YAAAzhZAAAzFaAAAzpaAAAzJdAAAztfAAAzJoAAAz1pAAAzZqAAAz9qAAAzhrAAAzNtAAAzytAAAzVuAAAz5uAAAzdvAAAzBxAAAzlxAAAi_4CBAAkDFBAAkjKBAAkrMBAAkXMJAAA5xJAAA54KAAA5EQAAA5xTAAA5kVAAA5N7BAAQ09PAAAiOECAAQ0FRAAAiONCAAQ0NSAAAiOWCAAQ0VTAAAz5TAAAzdUAAAzBVAAAzlVAAAzJWAAAztWAAAzRXAAAz1XAAAzZYAAAz9YAAAzhZAAAzFaAAAzpaAAAzNbAAAzybAAAzVcAAAz5cAAAzddAAAzBeAAAzleAAAzJfAAAztfAAAzdgAAAz9
This guide about Townscaper was written by The Ex-President. You can visit the original publication from this link. If you have any concerns about this guide, please don't hesitate to reach us here.